X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Kalsit (Calcite)

Kalsit (Calcite)

Kalsiyum karbonat bileşimi bir mineral olan kalsitin çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Bunların çoğu sanayide kullanım alanlarına sahiptir. Kalsit çeşitleri genellikle takı taşı olarak kullanılmazlar. Kristal yapılı ya da güzel renkli olan bazı çeşitlerinden nadiren değerli taş olarak yararlanıldığı görülmektedir. Bu nedenle üzerinde fazlaca durmayacağız. Ancak kalsit doğada çok karşılaştığımız minerallerden olduğu için ayırt edebilmek ve tanıyabilmek açısından kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır.
Adını eski Yunanca’da kireçtaşı anlamında ‘chalix’ kelimesinden alan kalsit, tüm kireçtaşlarının ana maddesini oluşturur. Bu nedenle kireçtaşı içinde oluşan mağaralarda sıklıkla kalsit çeşitlerine rastlanmaktadır. Mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin tümü kalsit minerallerinden meydana gelmiştir. Dış görünüşü çok çeşitlidir, çoğunlukla yassı ya da prizmatik şekillerde, dev kütleler ya da ince taneler halinde karşımıza çıkmaktadır. Kalsit çoğunlukla beyaz renktedir. Ancak sarı, kırmızı, mavi, yeşil, gri, kahverengi ve siyah renklerde de olabilmektedir. Kristal yapıda olanları camsı, saydam ya da yarı saydam görünüşlüdür. Kristalleri altıgen (hekzagonal) sisteme sahiptir.